Zatrudniamy osoby przeszkolone i posiadające doświadczenie.

Zatrudniając nową osobę, odwiedzamy ją w jej domu - aby ocenić jej zamiłowanie do porządku.

Wybieramy osoby odpowiedzialne, a przez staranny ich dobór dajemy gwarancje rzetelnej pracy.

Każdy pracownik personelu sprzątającego posiada estestyczną odzież w kolorze niebiesko-żółtym, a dodatkowo wszyscy pracownicy wyposażeni są w identyfikator.

Upoważnione osoby (kierownicy obiektu) reprezentują firmę, i sprawują nadzór nad personelem sprzątającym.

Copyright © 2018 CZOS | EURO CZOS | CZOS BIS. Wszelkie prawa zastrzeżone.